procella® LE (PV-light) (Collecting, Assessing)

A termelésben, mérőhelyeken a billentyűzeten keresztül történő adatbevitel eszköze. A kezelő információt kap a mért értékekről, a tűréssértésekről, és a szükséges információkat dokumentálja. A szoftver képes kapcsolódni egy mérési értékeket tartalmazó MS-Access Q-DAS-adatbankhoz.

procella® kézi adatbevitellel (PV) (Collecting, Assessing, Report)

A termelésben, mérőhelyeken a billentyűzeten keresztül történő adatbevitel eszköze. Egyben a termelés szabályzókártyával történő felügyeletére szolgál. A kezelő információt kap a folyamat menetéről, a folyamatsértésekről, és a szükséges információkat dokumentálja. A szoftver képes kapcsolódni egy mérési értékeket tartalmazó MS-Access Q-DAS-adatbankhoz. Lehetséges még különböző minősítéses jellemzők, hibagyűjtő kártyák bevitele, beállító-mérések, speciális (soron kívüli) mérések kivitelezése, és számos kiegészítő adat bevitele is. 

procella® online (PVIF) (Collecting, Assessing, Report)

Azonos a kézi adatbevitelre alkalmas procella-változattal, de ezen felül képes a mérőeszközökből érkező adatjelek feldolgozására, opcionálisan esetén digitális I/O kommunikáció segítségével a mérőeszköznek visszajuttatja a mérés eredményét is. Szükségtelenné teszi a mérési érték billentyűzeten való bevitelét. A szoftver képes kapcsolódni egy mérési értékeket tartalmazó MS-Access Q-DAS-adatbankhoz.

procella® SPC (PSPC) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report)

A termelésben, mérőhelyeken történő adatbevitel és az azonnali kiértékelés eszköze, egyben a termelés szabályzókártyával történő felügyeletére szolgál. A kezelő információt kap a folyamat menetéről, a folyamatsértésekről, és a szükséges információkat dokumentálja. A program képes a mérőeszközökből érkező adatjelek feldolgozására, , opcionálisan esetén digitális I/O kommunikáció segítségével a mérőeszköznek visszajuttatja a mérés eredményét is. Szükségtelenné teszi a mérési érték billentyűzeten való bevitelét.

Az adatbevitelt követően teljes körű statisztikai kiértékelés végezhető az egyes mérési jellemzőkről, amely magába foglalja a szabályzókártyák és a folyamat-képességi indexek meghatározását is. A szoftver képes kapcsolódni egy mérési értékeket tartalmazó MS-Access Q-DAS-adatbankhoz. Lehetséges még különböző minősítéses jellemzők, hibagyűjtő kártyák bevitele, beállító-mérések, speciális (soron kívüli) mérések kivitelezése, és számos kiegészítő adat bevitele, kiértékelése is.

Q-DAS® Monitoring (PVM) (Assessing, Report)

Egyszerre tetszőleges számú folyamat mérési eredményeinek grafikus megjelenítésére szolgál. Lehetővé teszi a termelésben folyó mérések eredményeinek, a határok megsértésének egy helyen való megjelenítését, s így a termelési-mérési folyamatok valós idejű figyelemmel kísérését, és a folyamatsértések eseménydokumentálását is.

A szoftver a mérőeszközök, vagy más programok által készített Q-DAS-formátumú fájlok megjelenítését végzi. A Q-DAS programokban bevitt adatok (pl. procella) riasztásainak megjelenítése is lehetséges!

Q-DAS® Monitoring SPC (PMSPC) (Assessing, Evaluating, Report)

Egyszerre tetszőleges számú folyamat mérési eredményeinek grafikus megjelenítésére szolgál. Lehetővé teszi a termelésben folyó mérések eredményeinek, a határok megsértésének egy helyen való megjelenítését, s így a termelési-mérési folyamatok valós idejű figyelemmel kísérését, és a folyamatsértések eseménydokumentálását is. A megjelenített eredményeket kérésre (off-line) kiértékeli, és azonnal megjeleníti.

A szoftver a mérőeszközök, vagy más programok által készített Q-DAS-formátumú fájlok megjelenítését és kiértékelését végzi.

Q-DAS® MCA/CMM Reporting (CMM) (Assessing, Evaluating, Report) 

A különféle mérőgépek mérési eredményeit a felhasználó által megadott rendezettségben megjeleníti, kiértékeli, és elektronikus szabályzókártyát vezet róluk. Lehetőség van a mérési eredmény eltávolítására és kiegészítő adatok és a folyamatsérülések dokumentálására. A szoftver tartalmazza a qs-STAT Lite-modul teljes megjelenítési és kiértékelési apparátusát is. A program saját lokális adatbankkal rendelkezik, és a mérés eredményeit (jelentésformátumban vagy Q-DAS-adatformátumban) képes automatikusan eljuttatni a kívánt elektronikus címekre, nyomtatókra vagy könyvtárhelyekre. Ugyanakkor riasztásokat is generálhat, melyet interneten, vagy SMS-ben továbbíthatunk az illetékes helyre. A működés feltétele, hogy a CMM az adatokat Q-DAS-adatformátumban (dfq) bocsássa rendelkezésre.

qs-STAT® Szúrópróba-analízis (AS) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report)

Tetszőleges nagyságú minták vizsgálati eredményeinek adatbevitelére és kiértékelésére szolgál. Az autóipari engedélyezési folyamatban (PPAP) a gépképességi mutatók (Cm, Cmk) meghatározását és a mintagyártáshoz és folyamatellenőrzéshez szükséges előzetes számításokat, statisztikai elemzéseket végzik vele. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba.

qs-STAT® Folyamatanalízis (PC) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report)

A gyártás folyamatszabályozásához szükséges minősítéses vagy méréses adatok bevitelére, a szabályzókártyák meghatározására, kiértékelésére, statisztikai folyamatelemzésre, a gyártás elemzését segítő tesztek és vizsgálatok elvégzésére (pl. korreláció-elemzés) alkalmas. Az autóipari engedélyezési folyamatban a mintakészítéssel kapcs. előzetes folyamatképességi (Pp, Ppk) vizsgálatok, majd a hosszú távú folyamatképesség (Cp, Cpk) meghatározására használják. A preventív folyamatszabályozás eszköze. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba.

qs-STAT® Lite (PC-light) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report)

Tartalmában megfelel a folyamatanalízis-modulnak, de a mért jellemzők főbb adatait tartalmazó áttekintő táblázatok, grafikák és az összehasonlító elemzések (pl. korreláció-elemzés, F-t-teszt, darab-specifikus kiértékelés) nélkül. 

qs-STAT® Mérőrendszer-analízis (GC) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report) 

A minősítéses és méréses mérőrendszerek képességvizsgálatának elvégzését, kiértékelését támogató szoftver – tartalmazza az összes lényeges, az autóiparban előforduló kiértékelési szabványt és módszert. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba.

qs-STAT® Mérési bizonytalanság – VDA5 (GU) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report)

Mérőlaboratóriumok és autógyártók részére a mérési bizonytalanság kiszámítására alkalmas szoftvermodul. A szoftver egyaránt képes alkalmazni az ISO/TS 15530, és a VDA 5 előírásait. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba

qs-STAT® Mérési bizonytalanság – VDA5/GUM (GUM) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report)

 Mérőlaboratóriumok és autógyártók részére a mérési bizonytalanság a mérési egyenlet és a bizonytalansági komplex modell segítségével történő kiszámítására alkalmas szoftvermodul. A szoftver egyaránt alkalmazza az ISO/TS 15530, a GUM és a VDA 5 előírásait. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba. 

qs-STAT® Megbízhatósági analízis (RG) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report) 

Az élettartam-vizsgálatok különféle módozatainak kiértékelésével becsli a jellemző élettartam-paramétereket. Alkalmas mind a terméktervezés fázisában végzett, mind az első mintázást, gyártást kísérő vizsgálatok kiértékelésére. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba.

qs-STAT® DOE (DO) (Collecting, Assessing, Evaluating, Report) 

 modul a mély statisztikai elemzés módszereinek gyűjtőkosara. A módszerek a statisztikai kísérlettervezéshez kötődő eljárások: regresszióanalízis (egyszerű, többszörös, lineáris, kvázi-lineáris), variancia-analízis (ANOVA: egyszerű, többfaktoros), kísérlettervezés (2- és többfaktoros, Response Surface). A statisztikai tesztek és próbák végzésére kialakított munkafelület is itt kapott helyet. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba.

qs-STAT® WEB (WEB) (Assessing, Evaluating)

A termék egy internetes alkalmazás, amely egy WEB-szerver segítségével lehetővé teszi, hogy egy meglévő Q-DAS-adatbankban tárolt kiértékeléseket, mérési adatokat, vagy más, Q-DAS által generált riasztásokat a munkaállomásokon egy böngésző segítségével – általunk választott formában – megjelenítsünk. A megjelenített grafikák és kiértékelések a gyártóhelyek vagy a menedzsment számára ad aktuális információkat a gyártás folyamatáról.

Q-DAS® Elsőminta-vizsgálati jelentés (ISR) (Collecting, Assessing, Report)

A QS-9000, valamint a VDA előírt formanyomtatványait tartalmazó program támogatja az elsőminta -jegyzőkönyvek elkészítését – katalógusok, és a dokumentum-készítést támogató eszközök segítségével. A dokumentumok menthetők, és egyéni igények szerint testre szabhatók. A jegyzőkönyv teljes tartalmát a modul Q-DAS®-adatformátumba menti, tehát – a vizsgálattervezésben és a vizsgálatok végrehajtásában az adatok tovább-felhasználhatók. Az adatok és eredmények egyaránt menthetők fájlba és (MS-Access) adatbankba.

Q-DAS® Jelentéstervező (FD) (Report)

A kiegészítő opció segítségével saját jelentésformátumok, testre szabott adatbeviteli ablakok, aktív eszköztárak, és a Q-DAS® WEB alkalmazásban megjelenítendő képernyők hozhatók létre. A tervezés grafikus felületen, drag-and-drop módszerrel teszi lehetővé a statisztikai jellemzők, grafikus ábrázolások kombinálását fényképekkel, ábrákkal, folyamatábrákkal. Segítségével tetszőlegesen módosítható és kiegészíthető a jelentések meglévő gazdag választéka, sőt, az ellenőrzési tervek készítésekor használt adatbeviteli maszkokat, és egyes eszköztárakat is szerkeszthetjük, módosíthatjuk.

Q-DAS® Reporting System Professional (RSP) (Report)

Jelentések gyors és előre programozott (automatikus) kinyomtatását vagy fájlba mentését, illetve a jelentések E-mailen való elküldését végzi a háttérben futó QS-Stat segítségével. Információt nyerhetünk vele a termelési eredmények alakulásáról – emberi beavatkozás nélkül – valamint lehetőséget ad az eredmények adatbankba mentésére. A jelentések több, tetszőleges könyvtárba menthetők, és, több, tetszőleges címre küldhetők el E-Mailen, a riasztások pedig SMS-ben, vagy interneten is továbbíthatók. Az adatbanki adatok szelektálása, párhuzamosan több, tetszőleges jelentés – akár külön-külön termékenként és mérési jellemzőnként – kiválasztása is lehetséges.

Q-DAS® Hosszú távú analízis (LT) (Report)

Nagyszámú termék vagy vizsgálati terv esetén áttekintést ad a folyamatanalízis vagy a szúrópróba-analízis modulokban az adatbankba mentett összes eredményről. Automatikus motorja elvégzi az adatok előre meghatározott szempontok szerinti rendszeres, külső beavatkozás nélküli kiértékelését, melyek eredményét (PDF-formátumban) az adatbankba menti, ahol a jelentések közvetlen eléréssel megjeleníthetők.

Q-DAS® Adatbank-archiválás (ARC) (Archiving)

 Lehetővé teszi az adatbankban tárolt –és a napi használathoz immár feleslegessé vált, az adatbank-teljesítmény csökkenését okozó – adatok archiválását, vagy ezen adatok kitárolását egy – azonos felépítésű – archív adatbankba. Az archiválás egy-két kattintással, kívánságra végezhető el, és visszafordítható.

Üzenet