DESTRA programcsomag (DESTRA, HISTRA)

A DESTRA az első magyarul beszélő Six Sigma (6 szigma) programcsomag, amely a Six Sigma Master BlackBelt, Black Belt, Green Belt és egyéb közreműködő szakembereknek elengedhetetlen segítséget nyújt az adatok bevitelében és kiértékelésében. Logikus, páratlanul felhasználóbarát kezelőfelület (nagyon könnyen megtanulható), teljes Q-DAS®-kompatibilitás és a Q-DAS® programokban megszokott gyönyörű grafika jellemzik. A programcsomag a következő elemekből épül fel: 

destra Szúrópróba-analízis

A rövidtávú képességvizsgálatok, gépengedélyezések elvégzését, és a mért értékek grafikus elemzését végzi. A modul homogén mintának tekinti a mért jellemzőket. A 6 szigma-követelményekhez illesztett automatikus kiértékelési stratégia (1 db) mellett a qs-STAT® program funkcióit láthatjuk viszont a programban.


destra Folyamatanalízis

A folyamatképesség-vizsgálatok, stabilitásvizsgálat, az statisztikai folyamatszabályzás modulja. A 6 szigma-követelményekhez illesztett automatikus kiértékelési stratégia a méréses folyamatokat szabány szerinti idő-típusokba sorolja. A modult még számos statisztikai teszt, és grafikus elemző ábrázolás jellemzi: ezek a qs-STAT® program funkciói.


destra Mérőrendszer-analízis

A mérőrendszer-képességet hagyományos, autóipari statisztikai módszerekkel meghatárotó programmodul. A 6 szigma-követelményekhez illesztett automatikus kiértékelési stratégia egy minősítéses mérőrendszer-értékelési módszert is tartalmaz. A program funkciói egyebekben a qs-STAT®-nak megfelelnek.


destra Megbízhatósági analízis

A modul az élettartam-tesztek kiértékelését végzi.


destra Regresszió-analízis

A modul a mély statisztikai elemzés módszereinek gyűjtőkosara. A módszerek a statisztikai kísérlettervezéshez kötődő eljárások: regresszióanalízis (egyszerű, többszörös, lineáris, kvázi-lineáris), variancia-analízis (ANOVA: egyszerű, többfaktoros), kísérlettervezés (2- és többfaktoros, Response Surface). A statisztikai tesztek és próbák végzésére kialakított munkafelület is itt kapott helyet. 


Általános jellemzők

Méréses és diszkrét jellemzők kiértékelése. Az iparban alkalmazott eloszlások, statisztikai módszerek, szabályzókártyák teljes választéka rendelkezésére áll. 

Nagyszámú grafikus és táblázatos jelentésből választhat


A módszerek logikáját lépésről lépésre végigkövető, kezelőfelület egyszerűvé teszi a program kezelését


Rugalmasság, egyedi kezelőfelület kialakítása, széleskörű konfigurálhatóság – beleértve a felhasználói jogok szabályzását is. Többnyelvűség (21 nyelv támogatása) – akár a teljes programfelületen, gombnyomásra.


A tanúsított adatformátum segítségével könnyű kapcsolódás más rendszerekkel, teljes kompatibilitás a többi Q-DAS-programmal.


Üzenet