Ügyfélszolgálatunk kiemelkedő fontosságúnak tartja elégedettségét, ezért minden visszajelzést értékelünk, beleértve a panaszokat is.
Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy tisztában legyen a panaszkezelési folyamatunkkal és jogával panasz esetén. 
Panasz Bejelentése
Amennyiben elégedetlensége van szolgáltatásainkkal vagy termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, haladéktalanul jelezze panaszát az alábbi módon:
Személyes, illetve postai panasz bejelentés:
Ügyfélszolgálat: T&T Quality Engineering Kft. 1038 Budapest, Kázmér u. 4.
Minden hétköznap 8:00-16:00-ig. Szabadnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon nem elérhető!
Telefonos panaszbejelentés: +36 1 237 1330 +36 30 919 41772 Az ügyfélszolgálat fogadási idejében.
Elektronikus panaszbejelentés: ttq@ttq.hu
Ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamat
A kivizsgálás időtartama a panasz beérkezésétől számított 5 munkanap. A panasz elutasítása esetén az ügyfelet 15 napon belül írásban értesíteni kell, a megküldött válaszban az elutasítást indokolni szükséges. Jogos panasz esetén az ügyet 15 nap alatt le kell zárni a panasz rendezésével és az ügyfél írásbeli tájékoztatásával együtt. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. Nemleges válasz esetén újabb jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszkezelési formanyomtatványon - panaszfelvételi lapon - a további teendőkről feljegyzést készíteni mindkét fél aláírásával. Amennyiben a panasz kezelése 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, az ügyfelet a panasz bejelentésétől, vagy beérkezésétől számított 10 napon belül értesíteni kell, hogy az ügye intézés alatt van, és tájékoztatni az ügykezelés várható időtartamáról.
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Amennyiben a panaszos jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárásról.
A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.
Tisztelettel, T&T Quality Kft

Üzenet