ISO 14001

A gyártó, szolgáltató, kereskedő cégek, szervezetek általában olyan kölcsönhatásban vannak környezetükkel, amely során a környezet - így a közvetlen környezet valamint áttételesen az állat és növényvilág - károsodást szenved. Senki nem gondol ma már a technikai fejlődés visszafordítására, ugyanakkor azt is látni kell, hogy hosszú távon többet veszíthetünk a környezetünk lerombolása miatt, mint amit rövidtávon nyerünk kényelmi szükségleteink kielégítésével.

Mi lehet a megoldás?

A megoldás lényege abban rejlik, hogy az általunk előállított termék tervezése, gyártása, szállítása valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szükséges folyamatok, szolgáltatások alkalmazása során figyelembe vesszük ezen tevékenységek következményeként előálló környezeti hatásokat is. Nincs másról szó tehát, mint arról, hogy valamennyi cselekedtünk során legyünk tudatában annak, mi az adott cselekvés környezeti hatása, lehetne-e ezt a (káros) hatást csökkenteni vagy elkerülni, kialakulhat-e környezeti veszélyhelyzet az adott tevékenység folyamán, tudjuk-e csökkenteni vagy más módon felhasználni a keletkező hulladékokat, tudunk-e kevesebb erőforrás felhasználásával előállítani azonos mennyiségű terméket.

A környezetközpontú irányítási rendszerek célját illetve módszerét a minőségközpontú irányítási rendszerekkel történő összehasonlításon keresztül érthetjük meg legkönnyebben. Egy minőségközpontú irányítási rendszer az irányítási rendszer középpontjába a minőséget, azaz a vevői megelégedettséget állítja és mindent ennek rendel alá. Ezt a célt irányítási rendszer eszközökkel - úgy, mint belső audit, dokumentumok szabályozott kezelése, elosztása, a minőséget befolyásoló folyamatok kellő mértékű (minőség középpontú) szabályozása, stb - éri el. Egy környezetközpontú irányítási rendszer (más néven környezetirányítási vagy környezetmenedzsment rendszer) az irányítási rendszer középpontjába a környezeti terhelés minimalizálását állítja. Ezt a célt ugyanúgy irányítási rendszer eszközökkel - úgy, mint belső audit, dokumentumok szabályozott kezelése, elosztása, a környezeti kölcsönhatással rendelkező folyamatok kellő mértékű (környezet középpontú) szabályozása, stb - éri el. Mi úgy tudunk segíteni, hogy olyan környezetirányítási rendszereket építünk ki, amelyek nem csak megfelelnek az ISO 14001-es vagy EMAS szabvány követelményeinek, de elősegítik a szervezetek tudatosabb környezetük felé fordulását, a környezeti károk megelőzését. Szakembereink támogatást tudnak nyújtani mind egy új környezetirányítási rendszer kialakításában, mind egy meglévő vállalatirányítási rendszer az ISO 14001-es vagy EMAS szabvány követelményeit kielégítő módosításában.

A környezetirányítási rendszer kiépítésének időtartama a Megbízó nagyságától, humán erőforrás kapacitásától függően 6-12 hónap.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.

Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849

E-mail: l.katona@ttq.hu