Munkamódszerünk

Munkamódszerünk


A jól megalapozott HACCP rendszer garantálja a kötelező gondosság elvének érvényesítését.

Munkamódszer leírása

1.1 Helyzetfelmérés
A T&T Quality Engineering Kft. munkatársa előre egyeztetett időpontban a helyszínen helyzetfelmérést készít: megismerkedik a munkacsoportban résztvevő munkatársakkal, a folyamattal, a tevékenység területével és körülményeivel. A helyzetfelmérés során a Megbízó képviselőjével közösen összegyűjtik a meglévő dokumentumokat, feljegyzéseket, igazolásokat, minőségi bizonylatokat. Elkészítik a közös munkatervet.
A teljes időszakra vonatkozóan szükséges a vezetőség támogató részvétele, együttműködése, ezért a munkatervet a felelős vezetőnek kell jóváhagynia.

1.2 Felkészítő oktatás
A T&T Quality Engineering Kft. munkatársa előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtartja a felkészítő oktatást a vezetők és azon dolgozók számára, akiket a vezetőség kijelölt a feladatok elvégzésére ( pl. HACCP felelős, területi vezetők, … ). Az oktatás tréning jellegű, ahol számítunk a hallgatóság aktív részvételére. Az oktatásokhoz oktatási anyagot biztosítunk.
Az oktatásról feljegyzés készül.

1.3 Tanácsadás
A HACCP rendszer kialakítása, bevezetése, működtetése az alapja bármely élelmiszer-biztonsági rendszernek, ezért a tanácsadási folyamat ennek kialakításával – vagy már kialakított állapotában a belső ellenőrzésével kezdődik. A tanácsadás során elkészülnek azok a dokumentumok, melyek a működtetéshez, annak szabályozásához, bizonyításához szükségesek ( pl: a termékek és felhasználási körük definiálása, a folyamatok leírása, veszélyelemzés, szabályozó tevékenységek meghatározása, kritikus szabályozási pontok azonosítása, kritikus határértékek meghatározása, felügyelő rendszer felállítása, hibajavító és helyesbítő tevékenység meghatározása, igazoló eljárás meghatározása, vészhelyzetek azonosítása, termékvisszahívás rendszere,…. ).

A közösen elkészített dokumentumokat a Megbízó folyamataira kell jóváhagyni, hatályba helyezni. Ez a lépés is megköveteli a jó együttműködést a felelős vezetővel.
Az elkészített szabályzatok, munkautasítások szerint a Megbízó és munkatársai megkezdik a rendszer működtetését. Az előírásokat bevezetik és tesztelik hatékonyság, ill. betarthatóság szempontjából. A megtervezett feljegyzéseket kitöltik, vezetik, értékelik: alkalmazhatóság, információ-tartalom szerint.
Munkatársaink ebben az időszakban rendszeres helyszíni/ telefonos konzultációk alkalmával állnak a Megbízó és munkatársai rendelkezésére.

1.4 A rendszer- bevezető oktatás
A T&T Quality Engineering Kft. oktatásra jogosult munkatársa megtartja a bevezető oktatást, higiéniai ismeretfelújító oktatással egybekötve, minden munkatárs számára. A oktatáshoz oktatási anyagot, vizsgalapot biztosítunk.
Az oktatásról feljegyzés készül.

2. Együttműködési feltételek
A Megbízó vezetésének ki kell választania egy HACCP felelősnek/ Élelmiszer-biztonsági megbízottnak alkalmas személyt, és ki kell őt neveznie erre a funkcióra. Biztosítania kell munkafeltételeit, a projekt vezetéséhez szükséges felelősségi és hatásköröket. A feladat munkaigénye megköveteli, hogy a HACCP felelős/ Élelmiszer-biztonsági megbízott a munkaidejének nagy részét a rendszer bevezetésére tudja fordítani a projekt alatt.
A Megbízónak kell gondoskodnia a munka tárgyi feltételeiről, az interjúk lefolytatásához szükséges helyiségekről, a csoportos oktatáshoz szükséges teremről és eszközökről.

A két félnek a munka során szorosan együtt kell működnie, minden rendkívüli eseményről, amely a program végrehajtását akadályozza vagy késlelteti, egymást azonnal tájékoztatni tartoznak.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.
Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849
E-mail: l.katona@ttq.hu