Munkamódszerünk

Munkamódszerünk


Az autóipari minőségirányítási rendszereknél többek között a következő tanácsadásokkal segítjük Megbízóinkat:
  • teljes autóipari beszállítói minőségirányítási rendszer ISO/TS 16949:2002. szerinti kiépítése, bevezetése tanúsítás segítése
  • teljes laboratóriumi minőségirányítási rendszer ISO 17025:2005. szerinti kiépítése, bevezetése tanúsítás segítése
  • teljes belső rendszerauditok elvégzése vevői, tanúsító, vagy felülvizsgálati auditok előtt vevői előírások szerint, például: VDA6.1; VDA6.2; FORD Q1, stb.
  • folyamat és termékauditok elvégzése vevői specifikációk szerint, például: FORMEL Q, VDA 6.3; VDA 6.5.
  • tanácsadói mérnöknapok a rendszer továbbfejlesztésére
  • tanácsadás folyamatok továbbfejlesztésére, pl.: mérőeszköz kezelés, mérőrendszer elemzés, karbantartás menedzsment, belső auditálás, stb.
  • minőségirányítási vezetői feladatok ellátása.

Egy teljes autóipari minőségirányítási rendszer kiépítését és bevezetését az alábbi főbb lépéseken keresztül végezzük.

A. Helyzetfelmérés
A T&T projektvezetője a Megbízónál található dokumentumok áttanulmányozásával, illetve a helyszínen végzi. Célja annak megállapítása, hogy Megbízónál milyen - a vonatkozó szabványnak megfelelő - irányítási rendszer elemek működnek, ezáltal lehetővé téve ezek felhasználását, rendszerbe integrálását.

B. Alapfogalmak ismertetése
A T&T projektvezetője a Megbízóval előre egyeztetett időpont(ok)ban a helyszínen megtartja az oktatás(oka)t a Megbízó felső, középvezetése számára. Az oktatás témái: az irányítási rendszer szabványkövetelményei (pl. QS 9000, VDA 6.x, ISO/TS 16949), APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, a rendszerépítés menete, lépései. Az oktatásokhoz a T&T oktatási anyagot biztosít.

C. A (irányítási rendszerspecifikus) vállalati politika megfogalmazása
Megbízó megfogalmazza politikáját, amelyben rögzíti az irányítási rendszer céljait.

D. Az irányítási rendszerbe bevonandó folyamatok azonosítása
Ez a projekt egyik kulcslépése, meghatározza az irányítási rendszer felépítését. A T&T projektvezetője a Megbízó képviselőjével közösen azonosítják azokat a tevékenységeket, folyamatokat, amelyeket az irányítási rendszerben szabályozni kívánnak.

E. Részletes munkaprogram készítése a dokumentációs rendszer kialakítására és bevezetésére
A projektvezető elkészíti a projekt végrehajtását szabályozó projekt-tervet. A projekt-terv tartalmazza az elkészítendő dokumentumok listáját, a bevezetendő új folyamatokat és az ezekhez szükséges időszükségletet, valamint felelősöket.

F. Szervezeti séma kialakítása, tevékenységek és szervezeti egységek (felelősök) kapcsolatának, valamint a szervezeti egységek egymáshoz való kapcsolatainak meghatározása
Megbízó meghatározza szervezeti sémáját. Rögzítésre kerülnek az egyes egységek/részlegek nevei, az egyes pozíciók/munkakörök nevei, az egyes pozíciók/munkakörök egymáshoz lévő viszonyai (alá- és fölérendeltség).

G. Folyamatok rendszerének kialakítása, fő folyamatok felbontása tevékenységekre; folyamatok illetve tevékenységek és felelősök kapcsolatának meghatározása
Ez a projekt másik kulcs lépése, meghatározza az irányítási rendszer felépítését. Megbízó és a T&T projektvezetője felbontják az előzetesen definiált folyamatokat kisebb (fő illetve rész) folyamatokra. Minden egyes folyamatra vonatkozóan itt történik az egyes folyamatra vonatkozó illetékességek meghatározása.

H. A dokumentációs rendszer szerkezetének és az előíró dokumentáció meghatározása
Megbízó és a T&T projektvezetője meghatározzák a dokumentációs rendszer szerkezetét és formai követelményeit.

I. Az eljárás(ok) kialakítása az irányítási rendszer fő folyamatainak szabályzásához
A T&T projektvezetője a helyszínen felmért információk alapján elkészíti a folyamatokat szabályozó eljárás(ok) "0". változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak. A projektvezető a Megbízó által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására.

J. Az eljárás(ok) kialakítása az irányítási rendszer támogató folyamatainak szabályzásához
A T&T projektvezetője a helyszínen felmért információk alapján elkészíti a folyamatokat támogató - a vonatkozó szabvány által megkövetelt - eljárás(ok) "0". változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak. A projektvezető a Megbízó által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására.

K. Részfolyamatokat illetve tevékenységeket szabályozó utasítások kialakítása
Megbízó a T&T projektvezetője szükség szerinti közreműködésével elkészíti a rész folyamatokat illetve tevékenységeket szabályozó utasítás(ok) "0". változatát.

L. Részfolyamatokat illetve tevékenységeket szabályozó utasítások oktatása
Megbízó az előző pont szerinti utasítás(ok)at oktatja az azokat alkalmazó személyeknek.

M. Irányítási kézikönyv kialakítása
A T&T projektvezetője elkészíti a kézikönyv "0". változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak.

N. Rendszerbevezetés
Az elkészült kézikönyv, eljárások és utasítások szerint a Megbízó szakemberei megkezdik a rendszer működtetését és felügyeletét a T&T irányításával. A már elkészített előírásokat bevezetik és tesztelik hatékonyság, illetve betarthatóság szempontjából. A T&T projektvezetője rendszeres helyszíni konzultációk formájában áll a Megbízó szakemberei rendelkezésére.
A rendszerbevezetés két részből áll: a kidolgozott kézikönyv, eljárások és utasítások megismertetése minden munkatárssal, illetve a már bevezetett működő rendszer ellenőrzése annak működőképessége szempontjából. Az ellenőrzést szükség esetén a kidolgozott rendszer korrekciói követik.

O. Teljes belső rendszeraudit és rendszerjavítás
A T&T egy kijelölt szakembere a tanúsítási auditot megelőzően felméri az irányítási rendszer állapotát, illetve tanúsíthatóságát. A feltárt eltéréseket Megbízó a T&T projektvezetőjének segítségével kijavítja.

P. Részvétel a tanúsításon
A teljes belső rendszeraudit után a T&T projektvezetője részt vesz a tanúsító előauditon, tanúsító auditon és szakmai tanácsaival támogatja a Megbízót a sikeres tanúsítás elérése érdekében.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.
Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849
E-mail: l.katona@ttq.hu