Autóipari képzések az élvonalban!

A Q-DAS magyarországi

és romániai partnere

t-method szoftver

Rendszertámogatás mesterfokon!

Statisztikai Folyamatszabályozás (SPC) az (autó)iparban


Az ISO/TS 16949:2009 szabvány előírásai szerint:

"Az autóipari beszállítóknak folyamatképesség vizsgálatokat kell végeznie minden új gyártási folyamatra, hogy igazolja a folyamatképességet, és hogy további bemenő információkat szolgáltasson a folyamatszabályozáshoz. A folyamattanulmányok eredményeit dokumentálni kell, összehasonlítva (ahol alkalmazható) a termelési eszközökre, a mérésekre és a vizsgálatokra, valamint a karbantartási utasításokra vonatkozó előírásokkal." *
* (ISO/TS 16949:2009 8.2.3.1. pont: A gyártási folyamatok figyelemmel kísérése és mérése.)

Az SPC gyakorlati alkalmazásának elősegítésére (a legjobb gyakorlati példák bemutatásával) Budapesten központi képzéseket szervezünk az SPC-t alkalmazó, vagy a jövőben a használatát tervező cégeknek. A képzések alapszinten és haladó szinten (SPC Akadémia) tárgyalják az SPC előírásait, alkalmazását.

 

A Statisztikai folyamatszabályozás (SPC) alapszintű képzés tematikájából:
- Statisztikai alapok ismertetése. Valószínűség számítás alapjai, Eloszlásfüggvények és jellemzőik, Statisztikák (szórás, középérték stb.) Legfontosabb grafikus ábrázolások
- Statisztikai fogalmak, folyamatmodellek, tesztek. Folyamatmodellek áttekintése DIN 55319 szerint. Statisztikai tesztek fogalma (t-próba, f-próba stb.). Nevezetes fogalmak (elfogadási tartomány, béta hiba stb.)
- Szabályozókártyák és alkalmazásuk. Szabályozókártyák fogalma, fajtái. A beavatkozási pontok meghatározása. Stabilitáskritériumok
- Képességindexek megismerése. Standard képességi mutatók. Helyzettűrés képességi indexek
- írásbeli vizsga


A két napos, budapesti alapszintű SPC képzés időpontja: 2015. március 26-27.

A képzésre itt lehet jelentkezni

 

Az SPC Akadémia képzés tematikájából:
- Statisztikai alapok felelevenítése. Valószínűség számítás alapjai, Eloszlásfüggvények és jellemzőik, Statisztikák (szórás, középérték, stb.), Legfontosabb grafikus ábrázolások
- Nevezetes fogalmak, folyamatmodellek áttekintése. Nevezetes fogalmak: Elfo-gadási tartomány. Béta hiba stb. Folyamatmodellek áttekintése DIN 55319 sze-rint
- Képességindexek, Szabályzókártyák és alkalmazásuk. Standard képességin-dexek – különféle számítási módszerek
- A helyzettűrés képességindexei. Szabályzókártyák és alkalmazásuk (fogal-muk, fajtáik, a beavatkozási határok meghatározása, stabilitáskritériumok). Speciális szabályzókártyák változó tulajdonságú folyamatokhoz
- Statisztikai tesztek és próbák alkalmazása. Statisztikai folyamatelemzés – gyártási folyamat elemzése, adatsorok elemzése grafikus ábrázolások segítségével. Statisztikai tesztek és próbák alkalmazása (a legfontosabb tesztek folyamatelemzéshez)
- Az SPC tervezése. Mintanagyság és –gyakoriság, mintavételi technikák kivá-lasztása, előzetes és hosszú távú szabályzókártyák. Új ismeretek összefoglalá-sa
- Írásbeli vizsga


A négy napos, budapesti SPC Akadémia képzés időpontja: 2015. március 26-27 és április 2-3.

A képzésre itt lehet jelentkezni