Autóipari képzések az élvonalban!

A Q-DAS magyarországi

és romániai partnere

t-method szoftver

Rendszertámogatás mesterfokon!

Ne fizessen feleslegesen környezetvédelmi büntetéseket


Megváltozott környezetvédelmi rendelkezések

Ez év április végén lejárt az EU "a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről" szóló 2004/35/EK irányelv jogharmonizációs határideje. A 2007.04.30-tól hatályos szabályozási rendszer új helyzetet teremt a környezeti kockázatot jelentő cégeknek, meghatározva a környezetszennyezésért való büntető- polgári- szabálysértési- közigazgatási- jogi felelősség megállapításának, az eredeti állapot helyreállításának, az ezzel kapcsolatos károk és költségek meghatározásának, megfizetésének szabályait...

Új törvényként jelent meg a 2007. évi XXIX. Törvény – az egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról – Ez 2007. 04. 30-tól hatályos. A törvény értelmében módosult gyakorlatilag valamennyi környezetvédelmi vonatkozású alaptörvényünk: 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről; 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról és a 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról.

Módosult a 164/2003. (X. 18.) Kormány Rendelet – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről, a 219/2004. (VII. 21.) Kormány Rendelet a felszín alatti vizek védelméről, a 220/2004. (VII. 21.) Kormány Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól és a 347/2006 (XII. 23) Kormány Rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

Ezeket a 78/2007. (IV. 24.) Kormány Rendelet – a környezeti alapnyilvántartásról (Hatályos: 2007.05.09.), a 92/2007. (IV. 26.) Kormány Rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rend. módosításáról (Hatályos: 2007.04.30), a 93/2007. (IV. 26.) Kormány Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21) Korm. Rend. módosításáról és a 106/2007. (V. 9.) Kormány Rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm rend módosításáról (Hatályos: 2007. 05. 17.) írták felül.

Új rendeletként jelentek meg, a 90/2007. (IV. 26.) Kormány Rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről és a 91/2007. (IV. 26.) Kormány Rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló jogszabályok. Mindkét rendelet 2007. 04. 30-tól hatályos. E rendelkezések a 132/1997. (VII. 24) Kormány rendeletet – a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról – és a 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendeletet – a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól – helyezték hatályon kívül.

Nem szeretne időt fordítani a jogszabályok állandó nyomon követésére?
Tudni akarja, hogy cége ismeri az összes vonatkozó környezetvédelmi rendelkezést?
Meg akar győződni róla, hogy e rendelkezéseknek cége megfelel?


Keresse Somogyi Zoltán, környezetvédelmi vezetőnket! Érdeklődjön szolgáltatásunk iránt!