Autóipari képzések az élvonalban!

A Q-DAS magyarországi

és romániai partnere

t-method szoftver

Rendszertámogatás mesterfokon!

Esettanulmány


Esettanulmány a TÁMOP-2.1.3. pályázatról

A T&T Quality Engineering Kft. 1992 óta mûködteti és tanúsíttatja minõségirányítási rendszerét. A minõségirányítási rendszer keretében fontosnak tartja a közzétett minõségpolitikai célok megvalósításának megfelelõen a szolgáltatás, a képzések minõségének, jogszabályi és szakmai megfelelõségének megbízható fenntartását, folyamatos fejlesztését. A munkatársak: tanácsadók, oktatók, adminisztratív dolgozók számára évente képzési tervet készít, melynek megvalósítását figyelemmel kíséri.

A 2007. évre tervezett oktatások megvalósítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) kiírások közül a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretében pályázatot nyújtottunk be a munkahelyi képzések támogatására meghirdetett pályázati felhívásra.

A Társadalmi Megújulás Operatív Programban közzétett specifikus célok közül az alábbiak fogalmazódtak meg a képzési tervünkben:

  • a munkaerõ-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása,
  • a változásokhoz való alkalmazkodás segítése,
  • az egész életen át tartó tanulás elõsegítése.

A specifikus célok egyrészt a tanácsadók, oktatók munkája során valósulnak meg, másrészt az adminisztratív munkatársak képzettségének növelésében.

A horizontális célok keretében a T&T Kft. az esélyegyenlõség szempontjai közül a családbarát munkahely szervezését, a kisgyermekét nevelõ szülõvel való rendszeres kapcsolattartást tartja szem elõtt. A GYES-en lévõ szülõ képzéseken is részt vett, valamint részt vesz minden olyan rendezvényen, melyet a T&T Kft. a munkatársai számára szervez.

A pályázat elkészítésére és benyújtására összesen két napunk volt: a pályázat megjelenését követõen nagyon hamar lezárult a benyújtási határidõ. A pályázatot az elbíráló támogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatásról szóló döntés után a projekt megvalósítására szerzõdést kötöttünk a Támogatóval, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Kht-vel, mint Közremûködõ Szervezettel.

A képzés konkrét céljaként a T&T folyamatos fejlõdése- fejlesztése mellett a T&T szakmai munkája megvalósításának segítését fogalmaztuk meg, melyet a munkatársak képzésével kívánunk elérni.

A pályázat tartalma 160 óra szakmai képzés 4 fõ vezetõ számára, 180 órás angol nyelvi képzés 2 fõ számára, 240 órás angol nyelvi képzés 4 fõ számára, és 130 órás számítástechnikai képzés 1 fõ számára.

A vezetõk szakmai képzése a T&T tanácsadási- oktatási tevékenységéhez igazodva vezetési ismeretek, kommunikáció, tárgyalástechnika, idõgazdálkodás, értekezlettartás, csoportos döntéshozatal témákra terjedt ki. A képzésen résztvevõk modulonként vizsgát tettek. Az eredményes vizsgák teljesítése után regisztrált tanúsítványt kaptak.

Az angol nyelvi képzés megkezdését megelõzte egy tudásszint-felmérés, melynek alapján a nyelviskola beosztást készített arról, ki milyen tanulói csoportba tartozzon. Ennek eredményeképpen 3 különbözõ csoportba sorolták a munkatársakat: kezdõ, középhaladó, haladó.
Az oktatások munkaidõn kívül zajlottak, heti két alkalommal, mely eléggé meghosszabbította a munkanapot a résztvevõk számára. A hosszú munkanapok ellenére a hiányzások a megengedett szint alatt maradtak. A nyelvi képzés ebben a projektben záróvizsgával zárult, melyrõl a képzõ intézmény oklevelet állított ki.

A számítástechnikai képzés alapvetõ számítógép-felhasználói ismeretekre terjedt ki. A képzés 7 modult tartalmazott: IT alapismeretek, Windows ismeretek, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet és elektronikus levelezés témákat: különbözõ óraszámokban. A képzés munkaidõ után, heti két napon, elõre megadott tanmenet szerint zajlott. Minden modul vizsgával zárult. A képzés végén a résztvevõ vizsgabizonyítványt kapott.

A képzés akkreditált intézmények, akkreditált programjaira kötött szerzõdések alapján, a tervezett idõtartam, azaz 15 hónap alatt valósult meg.

Összefoglalva
A TÁMOP keretében a T&T Engineering Kft. megvalósított egy olyan oktatási programot, mellyel munkatársai tudásának fejlesztését és fejlõdését, nyelvi kommunikációjának javulását, a társaság szervezetének erõsödését érte el. A megszerzett ismereteket a munkatársak napi munkájuk során hasznosítani tudják.
A projekt képzési programja lezárult, a pénzügyi elszámolás és zárójelentés készítése folyamatban van.